Impresszum

Cég adatok:

Cégnév: Euro Hotel & Immo Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Kápolna utca 2.

Szálloda neve: Hotel Bestseller

Szálloda címe: 6000 Kecskemét, Szüret utca 11.

Telefon: +36 30 090 5205

E-mail: booking@hotelbestseller.hu

Adószám: 25796182-2-03

Cégjegyzékszám : 03-09-130096

 

Tárhely Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

Telefon: +36 1 700 2323

 

JOGI NYILATKOZAT

A www.hotelbestseller.hu weboldalon közölt anyagok és fotók az Euro Hotel & Immo Kft. tulajdonát képezik. Az oldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Euro Hotel & Immo Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése.

 

A weboldalainkon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért az Euro Hotel & Immo Kft. felelősséget nem vállal. A honlapon szereplő aktuális ajánlatok, szolgáltatások nem minősülnek ajánlattételnek.

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Euro Hotel & Immo Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Euro Hotel & Immo Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Euro Hotel & Immo Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

 

Az Euro Hotel & Immo Kft. által végzett adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük vendégeinket.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE:

Név:               Euro Hotel & Immo Kft.

Székhely:      6000 Kecskemét, Kápolna utca 2.

Adószám:      25796182-2-03

E-mail: booking@hotelbestseller.hu

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:           http://www.naih.hu/

 

 

PANASZKEZELÉS SORÁN FELÜGYELETI SZERVEINK:

Kecskemét Város Jegyzője

6000 Kecskemét Kossuth tér 1.

Telefon: +36-76/513-513

Telefax: +36-76/513-538

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

6001 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Telefon: + 36 76 795 -710

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1088 Budapest, József krt. 6.

Telefon: +36 1 459-4800 Fax: + 36 1 210-4677

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági Növény és Talajvédelmi Főosztály

Élelmiszer-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és

Felügyeleti Osztály Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

6000 Kecskemét, Halasi út 34.

Telefon: +36 76 503-370 Fax:+36 76 328-008

 

Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: +36 76 501-525 Fax:+ 36 76 501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, Web: www.bacsbekeltetes.hu